PASSIV HUS ENERGI DESIGN

Ecoframe konceptet uppfyller kraven för passivhus standarden, medan vi samtidigt använder ekologiska material. Att ha så välisolerat sparar dig inte endast energy, utan även på planetens resurser samt skapar en mycket bekväm atmosfär.

Vissa av kraven för passivhus är valbara för våra kunder eftersom en formell verifiering inte alltid är önskvärd tack vare den extra kostnaden. Dina val påverkar endast dina värmekostnader.

5 HUVUDKRAV

Seina-rakenne

SUPERISOLERAT

Vår 40cm tjocka isolering resulterar i ett U värde på 0.1, som ligger väl innanför kravet på minimum 0.15.

Ekovilla och Hunton isolering når t.o.m. 5% bättre värden.

Eftersom detta är kärnan i Ecoframe konceptet, kommer det inbyggt i varje Ecoframe hus.

ecovilla

INGA LUFTLÄCKOR

En ångbarriär installeras i nästan varje nytt hem, för att skydda isoleringen från fukt.

Vi använder en pappersbaserad barriär, som när tejpad, förhindrar luftläckage. Utöver det är också hela utsidan täckt med vindskyddsskivor.

window_copy

AVANCERADE FÖNSTER

Med detta menar vi fönster som har lite bättre U värde än normala fönster. Ett normalt U värde i en modern byggnad kräver endast 1, standarden kräver 0.8, vilket är vettigt för att hållas på samma linje med de tjocka väggarna.

lto_copy

VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING

Ventilation med värmeåtervinning betyder att inomhusluften, som innehåller värme, inte bara lämnar huset. Istället överförs värmen från den utgående luften till den inkommande luften via värmeväxling. Detta åstadkommer vi oftast med flera små enheter.

Eftersom många kunder i Finland är värmeåtervinning, kan vi också använda naturlig luftcirkulation och välja att inte uppnå standarden.

summer_solar_gains

SOLVÄRME FÖRDELAR

Passiv solvärme nås med fönster söderut som är skyddade på sommaren. Solen bör endast skina in på vintern, annars behövs det nedkylning på sommaren. Dessutom bör fönster norrut vara märkbart mindre, för att undvika förluster.

Detta är inte heller alltid möjligt och kan lämnas bort om kunden så önskar.

NÄSTA STEG

Fortsätt med en av de följande

metsa_edited_cropped

EKOLOGISKA MATERIAL

Vi använder hälsosamma ekologiska material.

building-process-2_2ndcopy

PROCESSEN

Alla steg från idé till att flytta in.