assemble edit_copy

BYGGA

Vi följer planen

Själva byggnadsprocessen följer avtalet och inkluderar betalning för varje genomfört arbetsskede. Hur många skeden vi kommer överrens om varierar enligt storleken av projektet. Nedan följer de huvudsakliga arbetsskedena, vilka kan kombineras vid mindre projekt.

frame scaffold

STOLPVERK

Inklusive nedersta bjälklag

Att resa stolpverket och att installera det nedersta bjälklaget som stolpverket står på. Stolpverket tillverkas i vår verkstad på förhand.

DSC_0316_muok

YTTRE SKAL

Vindskyddsskivor runt hela byggnaden

I-balkar monteras runt stolverket, vilka utgör utrymmet för isoleringen. Vindskyddsskivor monteras sedan runt hela huset.

pohja edited_copy

TAK

Vattentätt

Först gör vi en luftspalt på 10cm, sedan kommer bräden och takplåten. Därefter täckbräden och rännor.

front edited_copy

FÖNSTER

Och dörrar

Öppningar görs för fönster och dörrar och fönstren monteras. Dörren till huvudingången sparas till sist för att undvika att den blir skadad.

talo-malli_copy

FASAD

Utsidans finish

En luftspalt skapas på utsidan av vindskyddsskivorna och foderbräden sätts på plats. Beroende på årstid är det möjligt att detta skede görs senare.

Seina-rakenne_copy

ISOLERING

Lufttätt på insidan

Papper monteras på insidan av battingarna och isolering blåses in i det skapade utrymmet.

maxresdefault

INNERVÄGGAR

Tekniska skede ett

Inre ytan på väggarna installeras, dock ingen slutfinish ännu. Elektricitet och vatten som går i väggarna installeras.

IMG_20190409_124235_copy

BATTINGVÄGGAR

Tekniska skede två

Husets inre battingväggar skapas och all elektricitet samt vatten installeras och dras genom golvet.

IMG_20190802_114801_copy

VÄRME

Tekniska skede tre

Varmvattenberedare och värmesystemsrör installeras. Slutliga vatten och elektricitet kopplingar görs.

bath_copy

BADRUM

Tekniska fjärde

Badrum och toalett inklusive vattenspärr och kakling görs klart.

clay surface_copy

SLUTFINISH

Golv och innertak

Efter att det sista rörarbetet gjorts blåses golvisoleringen. Alla ytor slutförs och oftast lämnas golvet till sist.

keys-hand-over--1024x683_copy

KLART

Allting klart

Efter städning och den sista slutfinishen gör byggnadsinspektörer en slutsyn. Sedan är huset färdigt att bo i.

Självklart så överlappar skedena varandra emellan. Men betalning krävs endast efter varje slutfört skede.

Ändringar i planen, efter att ett kontrakt gjorts, kräver överrenskommelse och kan resultera i mera kostnader.