choices

VALMÖJLIGHETER

Vad du kan förvänta dig

Att planera ett hus innefattar många många olika val. De kan ha en stor eller liten påverkan på budgeten. Skillnaden är inte alltid självklar, så vi informerar dig från början om hur dina val påverkar det totala priset.

I stora drag är ett Ecoframe hus litet dyrare än motsvarande fabrikstillverkade hus. Det kan vara så lite som 10% dyrare eller t.o.m. 40% beroende på dom val du gör. Måttenheten vi använder oss av är euro per kvadratmeter. Ett standard eko fabrikshus kostar i grova drag kring 2000€/m2, inklusive allting från grunden upp. Tyvärr så marknadsför vissa ibland lägre, okompletta pris, för att locka in kunder. Så var på din vakt om du får ett pris märkbart lägre än så.

De största kostnadsfaktorerna vi diskuterar
• Storlek
• Stolpverk
• Ytor
• Uppvärmning
• Fönster
Vi försöker sätta pris i grova drag, men i slutändan måste vi ändå räkna specifikt för det hus som du vill ha.

STORLEK

Enligt pris per kvadrat modellen vi nämnde tidigare, så är ett standard ecoframe hus ungefär 2200€/m2. Det extra är tack vare passivhus isoleringen, ekologiska material och lite tack vare själva stolpverket(se nedan).

Det viktigaste att nå i designfasen är hur stort du kan bygga som passar din budget och ger dig det antal rum som du behöver. Med andra ord, storleken är inte den viktigaste frågan, utan antal rum. Det är här som övrevåningen av 1 1/2 våning kommer in.

STOLPVERK

Stolpverket(förutom takstolarna) är alltid en del av ett ecoframe hus. Kostnaden lättas av de lätta materialen vi använder i väggarna. Med andra ord så gör stolpverk takstolar och de öppna utrymmen de skapar att kostnaden stiger. Höga öppna utrymmen kostan ungefär 10-20% mera, delvis tack vare stolpverket och delvis tack vara volymen. Å andra sidan, stolpverk takstolar i ett hus där övre våningen kommer i användning, sparar pengar, med ungefär 10%. Dessutom får du exta skåputrymme "gratis"(under 160cm höga).

Detta är orsaken till att ett ecoframe hus med 1 1/2 våning och öppna och använda utrymmen på övre våningen föredras. Det öppna utrymmet kostar mera, men det användbara utrymmet gör att det högre priset jämnar ut sig nästan till "normalt".

YTOR

Inre ytor och finish kan ha en stor påverkan på den totala kostnaden, mest därför att ett hus har så många kvardatmeter av det. Vanligt kakel kostar t.ex. 10€/m2, medan marockanska kakel kan kosta tio gånger det. Ett annat exempel är ler rappning, som är mycket fint, men jämfört med att måla ytan så kan det kosta 10ggr mer. Standardpriset inkluderar vanliga ytor som t.ex. träpanel och målad fermacell.

UPPWÄRMNING

Alla vattenburna värmesystem kommer att vara dyrare, bara tack vare grundinstallationen, varmvattenbehållaren och distributionen. Luftbaserade system kräver att utrymmena som ska värmas är ihopkopplade, vilket inte alltid är önskvärt. För det mesta använder vi luftvärmepumpar endast i mindre hus.

För ett hus på 70m2 kan en luftvärmepump på 2500€ vara passande, medan ett luft-vatten system med golvvärme kan vara 12.000€ för ett större hus.

Vissa människor föredrar jordvärme, som i princip är samma teknologi men kräver att ett hål borras i marken, det fördubblar ofta priset.

En vattenbaserad pelletkamin ger värme till rummet, varmvattenberedaren medan den också ger en levande eld. Den kostar ungefär lika mycket som en luft-vattenpump och är ett gott alternativ för mellanstora hus.

FÖNSTER

Vanliga fönster kommer med i våra basmodeller. Vill man ha stora fönster blir det snabbt dyrt, speciellt om man vill ha många och med dörrar i sig. Denna typ av moderna fönster kan kosta 3-4 gånger mera, vilket beroende på storleken av huset kan betyda 20-30.000€. Stora fönster kan också öka på uppvärmningskostnaderna, speciellt om de placeras fel, så vi föreslår att man håller sig till ramarna för passivhus.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, ett ecoframe hus kan byggas för nästan samma summa som ett fabrikstillverkat hus. Det lilla extra kommer från bättre isolering och hälsosammare material.

Större fönster, mera stolpverk eller högkvalitet finish, pressar upp priset. Men en god balans kan nås när stolpverket används för att skapa vacka öppna ytor och användbara utrymmen på vinden.