ETT ENKELT KONCEPT

Ecoframe konceptet är mycket enkelt: Ett tjockt lager med isolering kring en traditionell stolpverk-stomme. Dock finns det många olika valmöjligheter som vi presenterar i mer detalj:

Seina-rakenne-2

TJOCK ISOLERING

Uppfyller kraven för passivhus

Ett mycket tjockt lager isolering är möjligt tack vare att isoleringslagret inte är del av en bärande struktur. Detta gör det mycket billigt att lägga till isolering till nästan dubbelt vad som krävs enligt lagen.

Alla våra val av isolering är ekologiska och träbaserade. Ekovilla är gjort av återvunnet papper. Hunton nativo är 95% träfiber, och Ehta är 100% trädflisor.

Dom är väldigt nära varandra gällande isoleringsvärden och pris, varav Ekovilla är billigast. Ehta bäst för starka allergier och Hunton mitt emellan gällande pris och prestanda.

frame_edited

STOLPVERK

En tradition som funnits i sekler

Stolpverk består av tjockt timmer sammanfogade utan spik, för att förse huset med en stadig struktur. Mängden trä använt för detta är faktiskt mindre än i ett modernt hus och stolpverk hus har varat i hundratals år.

VAL

Konceptet låter dig välja mellan många möjligheter

Interiör

Det är helt upp till dig att bestämma interiören. Det betyder inte bara planläggningen, utan även mängden stolpverk du vill ha synliga samt vilka material som används på väggarna.

Exteriör

Du kan också ändra på utsidan helt i din egen smak. Vertikala eller horisontella bräden, olika proviler, samt självklart färgen. Gör den till din egen.

Fönster

Du kan också välja mängden och stilen på fönstren. Dock, för att vara ett passivhus rekommenderar vi systemet med större fönster söderut och mindre fönster norrut. Vilket ökar energi-effektiviteten. Se här.

REKOMMENDATIONER

Du kan även bestämma över dessa, vi rekommenderar:

Grunden

En pelargrund har många fördelar. Den är förmånlig samt förser undersidan av huset med gott luftflöde.Tak

Moderna plåttak är det bästa valet, speciellt i land med snö. De varar länge(25 års garanti), de är lätta, enkla att installera samt hanterar snö väl. Den enda baksidan, oljud, dämpas av det tjocka lagret med isolering.

Solenergi

Överhäng söderut, antingen för terasser eller verandor, gör att stora fönster fungerar bättre. Annars kan stora fönster släppa in för mycket värme på sommaren, vilket drar ner på energi effektiviteten tack vare behovet av nedkylning.

NÄSTA STEG

Fortsätt med en av de följande

Seina-rakenne_edited

ENERGI EFFEKTIVITET

Ecoframe uppfyller kraven för passivhus

building-process-2_copy

PROCESS

Alla steg från idé till att flytta in