PASSIIVITALON ENERGIA-SUUNNITTELU

Ecoframe-konsepti täyttää kansainvälisen passiivitalostandardin ehdot, vaikka rakennettaessa käytetään täysin ekologisia materiaaleja.
Hyvän eristyksen ansiosta talosi säästää energiaa (eli planeetan resursseja), mutta hyvä eristys luo myös erittäin mukavan ja lämpimän ilmapiirin.

Kaikkia standardin ehtoja ei välttämättä tarvitse täyttää. Koska rakennushankkeelle ei yleensä tarvita standardin muodollista hyväksyntää (sen tuomien lisäkustannusten vuoksi), valintasi vaikuttavat vain talon rakennus- ja lämmityskustannuksiin.

5 TÄRKEINTÄ VAATIMUSTA

Seina-rakenne

PAKSU ERISTEKERROS

Ecoframe-talon 40 cm paksulla lämmöneristyksellä saavutetaan U-arvo 0,1, mikä alittaa selvästi standardin vähimmäisarvon 0,15 .
Ekovilla tai Hunton -eristyksellä saadaan vielä jopa 5% paremmat arvot.
Tämä lämmin eristys on Ecoframe-konseptin ydin, ja siksi osa jokaista rakentamaamme taloa.

ecovilla

EI ILMAVUOTOJA

Talon ulkoseiniin asennetaan höyrysulku suojaamaan eristettä kostumiselta. Käytämme paperipohjaista suojaa, joka teipattuna estää myös ilmavuodot. Lisäksi koko ulkopinta on peitetty tuulensuojalevyillä.

window_copy

ENERGIATEHOKKAAT IKKUNAT

Käyttämissämme ikkunoissa energiatehokkuus eli U-arvo on hiukan parempi kuin normaalisti. Vaikka yleinen U-arvo nykyaikaisissa rakennuksissa voi olla 1, passiivitalon standardi vaatii U-arvoksi ikkunoille 0,8. Tämä onkin järkevää, jotta ikkunoiden energiatehokkuus on linjassa paksujen seinien kanssa.

lto_copy

LÄMMÖN TALTEENOTTO

Ilmanvaihdon lämmöntalteenottotarkoittaa, että sisäilman sisältämää lämpöenergiaa ei päästetä ulos talosta. Sen sijaan poistoilman lämpöenergia siirretään lämmönvaihtimella sisään tulevaan ilmaan. Toteutamme tämän yleensä pienemmillä huonekohtaisilla yksiköillä, keskitetyn koneellisen ilmanvaihdon sijaan.

Koska monet asiakkaat eivät halua koneellista ilmanvaihtoa, voimme käyttää myös kokonaan luonnollista kiertoa (jolloin ei täytetä passiivitalon standardia).

summer_solar_gains

AURINGON LÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN

Passiivista aurinkoenergiaa saadaan kesäisin varjostettujen, etelään suunnattujen ikkunoiden avulla. Auringon pitää paistaa sisään vain talvella, muuten tarvitaan kesällä jäähdytystä. Samoin tulisi pohjoiseen suunnattujen ikkunoiden olla huomattavasti pienempiä, lämpöhäviöiden välttämiseksi.

Tämäkään ei ole aina mahdollista, ja siitä voidaan luopua asiakkaan niin toivoessa.

SEURAAVAT VAIHEET

Jatka yhdellä seuraavista

metsa_edited_cropped

EKOLOGISET MATERIAALIT

Käytämme terveellisiä, ekologisia materiaaleja

building-process-2_2ndcopy

PROSESSI

Kaikki vaiheet ideasta muuttoon.